Naipo, Šijacu masažer, bolovi u leđima, bolovi u nogama